Företag

Företagsfinansiering

Norion Bank är specialist på finansieringslösningar för medelstora företag. Vi är den nära finansieringsbanken och har lång erfarenhet av att hjälpa bolag med tillväxtfokus.   

Vi mäter inte närhet i antal kontor. För oss handlar det om att finnas till hands och ligga nära kundens affär. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt, så finns Norion Bank som en trygg partner som känner och förstår er verksamhet. Vi eftersträvar hållbar företagsfinansiering och erbjuder transparenta processer och effektiva beslutsvägar, så att ert företag kan ta avgörande steg vid rätt tidpunkt. Vår unika position på marknaden innebär att vi erbjuder företagskrediter primärt i storleken 30-300 MSEK.

Företagslån

Factoring