Factoring

Frigör kapital genom factoring

Med hjälp av factoring kan ert företag skapa ett tryggt kassaflöde och minska administrationen. Ni får tillgång till det kapital som finns bundet i fakturor, samtidigt som kunden får tid på sig att betala.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att fakturor säljs för hela värdet till Norion Bank. Provisionen täcker administration, riskövertagande och finansiering. Fordran försvinner ur balansräkningen, vilket medför högre likviditet, bättre nyckeltal och minskad administration. Norion Bank erbjuder fakturaköp på hela den nordiska marknaden. Vid fakturaköp med regress står kunden för kreditrisken och betalar därmed tillbaka fakturabeloppet ett antal dagar efter förfallodatum, om slutkundens betalning uteblir. Vid fakturaköp utan regress, övertar Norion Bank risken för både sen och utebliven betalning. I samband med försäljningen av fakturan flyttas fordran till Norion Bank, vilket innebär en reducering av kredit- och valutarisker.

Fakturabelåning

Vid fakturabelåning täcker provisionen administration och finansiering. Påminnelse- och inkassohantering kan skötas av Norion Bank, vilket innebär administrativa och kostnadseffektiva fördelar. Vid fakturabelåning står kunden för kreditrisken.

Orderfinansiering

Genom orderfinansiering kan factoringkunder hos Norion Bank få hjälp med att finansiera inköp och investeringar i samband med en ny order eller ett nytt projekt. Orderfinansiering gör det möjligt att frigöra kapital för investeringar, optimera likviditeten, minska kreditrisken samt de administrativa kostnaderna.

Exportfactoring

Exporterande företag kan ställas inför sena betalningar, höga risker och likviditetsutmaningar. Norion Bank kan hjälpa till genom att köpa fakturan och ta över kreditrisken för att på så sätt stärka bolagets kassaflöde och nyckeltal.