Aktiekurs 

Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015 under bolagsnamnet Collector AB.

Loading...

Utdelningspolicy: Norion Banks policy är att skifta tillbaka eventuellt överskottskapital relativt kapitaltäckningsmålet, med hänsyn tagen till bankens framtidsutsikter och kapitalplanering, till aktieägarna.