Company logotype m

Corporate Accelerator

Norion Banks utbildningsprogram Corporate Accelerator riktar sig till små och medelstora företag med tydligt tillväxtfokus. Målet är att genom ny kunskap och nya nätverk hjälpa bolag att växa och utveckla sin verksamhet.

Norion Bank har de senaste åren tydliggjort sitt fokus på finansieringslösningar för medelstora företag i Norden. Genom att driva ekonomisk tillväxt och bidra till ett hållbart finansiellt ekosystem fyller dessa bolag en viktig funktion i samhället. Som ett led i att ytterligare stärka samarbetet med små och medelstora företag erbjuder Norion Bank utbildningsprogrammet Corporate Accelerator. Syftet är att hjälpa bolag inom segmentet att utveckla både sin organisation och sin verksamhet. Programmet är uppdelat i fyra utbildningsdagar och leds av medarbetare från Norion Bank tillsammans med externa experter inom olika områden. Corporate Accelerator riktar sig till företag som har huvudkontor i Sverige, ett tydligt tillväxtfokus och en omsättning om +50 miljoner SEK.

– Vår målsättning är att deltagarna ska få med sig viktiga lärdomar om affärsutveckling. Vår ställning som affärsnära nordisk finansieringsbank ger oss möjlighet att vara en stöttande partner vad gäller ett flertal viktiga frågeställningar, inte bara rent finansiellt, säger Erik Krondahl, General Manager, Corporate, Norion Bank.  

 

Ansök till Corporate Accelerator 

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att behandla den och återkomma till dig inom kort. Vår jury kommer att välja de företag som kommer att delta i programmet baserat på kraven.

Skicka in din ansökan via e-post till accelerator@norionbank.se

Acceleration Day

Strategi – Framgångsfaktorer – Trender

Innovation Day

Ideation – Innovationsprocess – MVP

Leadership Day

Tillväxtkultur – Kompetensförsörjning – Ledarskap

Business Day

Pitch – Affärsutveckling – Finansmarknad

"Jag har stärkts i mina teser, men även fått nya insikter som jag tar med mig framåt"

Petter Nylander, vd, Besedo och en av deltagarna i Corporate Accelerator.

"Programmet gav ett helhetsperspektiv på bolagsbyggande"

Jacob Bergström, vd, Pen Store och en av deltagarna i Corporate Accelerator.

”Corporate Accelerator gav inspiration, kunskap och ett fantastiskt nätverk.”

Frederik von Sterneck, vd, Nordic Flanges Group och en av deltagarna i Corporate Accelerator.

”Corporate Accelerator bjöd på givande temadagar och intressanta talare.”

”Norion Bank är ett bra alternativ till storbanken och passar oss som driver företag.”

”Under programmet hade vi lärorika diskussioner med bolag från andra branscher.”

”Norion Bank är en sansad, flexibel och snabb bank som håller fast vid sin vision."