Företagslån för medelstora företag

Nära när det betyder som mest 

Vi är banken för medelstora företag som är på väg mot något större. Som vill växa och utvecklas tillsammans med en trygg partner. Genom att alltid arbeta nära våra kunder finns vi där när det verkligen gäller. Vår unika position på marknaden innebär att vi erbjuder företagskrediter primärt i storleken 30-300 MSEK.

Vi mäter inte närhet i antal kontor. För oss handlar det om att finnas till hands och ligga nära kundens affär. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt, så finns Norion Bank som en trygg partner som känner och förstår er verksamhet. Vi eftersträvar hållbar företagsfinansiering och erbjuder transparenta processer och effektiva beslutsvägar, så att ert företag kan ta avgörande steg vid rätt tidpunkt.

Förvärvsfinansiering

Vid förvärvsfinansiering sätter vi oss in i er affär och arbetar lösningsorienterat, för att förstå vad som är viktigast för just ert bolag. Norion Bank finns vid er sida under alla steg på vägen.

Bryggfinansiering

När ert företag behöver en flexibel bryggfinansiering mellan två transaktioner är snabbhet ofta en viktig faktor. Norion Bank erbjuder transparenta processer och effektiva beslutsvägar när ni behöver hjälp med en tillfällig finansiering.

Revolverande krediter

En revolverande kreditfacilitet kan skapa finansiell trygghet och handlingsutrymme för ert företag. Finansieringslösningen kan vara till hjälp om ni har säsongsmässiga svängningar i försäljningen, vill finansiera ett större projekt eller stärka er likviditet under en begränsad tid.

Lagerfinansiering

Om ni har ett tillverkande eller återförsäljande bolag med lagerbindning kan lagerfinansiering fungera som ett komplement till factoring. Lagerfinansiering är en effektiv metod för att optimera rörelsekapital och riktar sig främst till verksamheter som behöver en anpassad lösning för lageruppbyggnad.

Byggvaruhandeln Silvans stora omställningsresa

Resan för Danmarks främsta byggvaruhandel har bjudit på både framgångar och utmaningar.

Utbildningsprogrammet för medelstora företag

Corporate Accelerator gav flera guldkorn, säger Petter Nylander, vd på Besedo.

Så skapade OrganoClick lönsam tillväxt

Läs mer om bolaget som ersätter giftiga kemikalier och plaster med hållbara material.