Rapporter och presentationer

Här återfinns bland annat finansiella rapporter och presentationer. 

Från Kv3 2022 och framåt presenteras material för Norion Bank AB (tidigare Collector Bank AB). För perioder innan Kv3 2022 presenteras material för Collector AB såsom koncernstrukturen såg ut till och med Kv2 2022, innan den koncerninterna fusionen mellan Collector AB och Collector Bank AB färdigställdes i augusti 2022. 

Vår prenumerationstjänst för pressmeddelanden återfinns här

Loading...