Finansiering för fastighetsbolag

Trygg partner på den nordiska marknaden

Norion Bank är specialister på finansieringslösningar för kommersiella fastigheter och bostadsprojekt. Vi är ett ledande komplement till traditionella storbanker och sedan länge en stabil partner på marknaden för fastighetsfinansiering.  

Vi erbjuder affärsnära samarbeten för fastighetsbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Oavsett vad nästa steg för ert bolag är, finns Norion Bank som en trygg och strategisk partner som känner och förstår er verksamhet. Vi eftersträvar hållbar finansiering och erbjuder effektiva processer och lösningar som utmanar traditionella synsätt. Genom att alltid arbeta nära er affär, finns vi till hands när det verkligen gäller.

Förvärvsfinansiering

Norion Bank mäter inte närhet i antal kontor. För oss handlar det om att ha nära till återkoppling, handling och beslut. I samband med förvärv finns Norion Bank som en trygg partner som känner och förstår er verksamhet. Vi erbjuder transparenta processer och effektiva beslutsvägar, så att ert företag kan ta avgörande steg vid rätt tidpunkt. Initial förfrågan till utbetalt lån tar 4-6 veckor. Vi tillhandahåller fastighetskrediter från 30 MSEK.

Revolverande kreditfacilitet

För bolag som vill förstärka likviditeten samt skapa handlingsutrymme för nya affärer kan Norion Bank erbjuda revolverande kreditfaciliteter.

Byggnadskreditiv

Nyproduktion eller ombyggnation av befintliga fastigheter innebär ofta stora kostnader under lång tid. Men hjälp av ett byggnadskreditiv kan Norion Bank hjälpa till med finansiering av löpande fakturor under byggprojektets gång.

Så byggs en hållbar styrelse

Styrelseproffset Gunvor Engström berättar om de största utmaningarna med dagens styrelsearbete.