Revisor

Norion Banks revisor är Ernst & Young AB.

Enligt bolagsordningen ska Norion Bank ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes. 

Vid Norion Banks årsstämma 2023 beslutades om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Daniel Eriksson.