Aktieägare

Nedan presenteras bolagets största aktieägare per det senaste kvartalets slut.

Ägarstruktur

Aktieägare per 31 mars 2024 %
Fastighets AB Balder 44,1 %
Erik Selin 18,4 %
Provobis Holding AB 6,9 %
State Street Bank and Trust Company 4,7 %
Helichrysum Gruppen AB 2,9 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2,7 %
JME Invest AB 2,0 %
Brunnudden Kapital AS 1,4 %
Vante AB 1,4 %
JP Morgan Chase Bank 1,1 %
Övriga aktieägare 14,5 %
Totalt 100,0 %