Aktieanalytiker

Bolag Analytiker
ABG Patrik Brattelius
Carnegie Jens Hallén
DNB Nicolas McBeath och Emil Jonsson
SEB Andreas Håkansson och Jacob Hesslevik