Company logotype m

Kalender

Kommande bolagshändelser listas i tabellen nedan.

2023

Datum Händelse
20 oktober Delårsrapport januari-september 2023

Norion Bank AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Norion Banks representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.