Affärsmässighet

Ansvarsfull finansiering möjliggör en hållbar utveckling.

Vår verksamhet ska genomsyras av sund kreditgivning och goda kundrelationer – det hjälper oss att nå en hållbar utveckling genom att minimera risk och skapa positivt värde för våra intressenter.

Vi vet att tillgången till kapital är viktig, både för privatpersoner och företag. Krediter är i sig ett viktigt ekonomiskt instrument för samhället och hållbar kreditgivning är en grundläggande del av vårt arbete. Vi lägger därför stor vikt vid tydliga och transparenta processer för att säkerställa att vår utlåning sker på rätt grund, så att vi kan bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Som bank har vi ett ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och samhället där vi verkar. Vi vill hjälpa företag och människor att växa genom tillgång till finansieringslösningar, affärsstöd och smart sparande. Samtidigt vill vi bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader enligt Parisavtalet, genom att där vi kan, medverka till att minska klimat- och miljöpåverkan.

Vi förstår att vår största påverkan på omvärlden ligger i kreditportföljen och genom att integrera hållbarhet i kreditprocessen kan vi som bank medverka till minskningar av klimatutsläpp. Företagsutlåning är en del av kärnaffären och för oss är det centralt att låneverksamheten baseras på kunders möjlighet att betala tillbaka. Genom att integrera ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance-aspekter) i kreditprocessen, tar vi hänsyn till företagets relevanta hållbarhetsrisker. Genom att ställa hållbarhetskrav kan vi bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, bättre arbetsvillkor och ökad klimathänsyn. Därigenom möjliggör vi en hållbar utveckling samtidigt som vi är en professionell partner till våra kunder.