Engagemang

Engagerade medarbetare ger långsiktig framgång för alla parter.

Genom att ge våra medarbetare goda förutsättningar, bra arbetsmiljö och en stimulerande arbetsplats, vill vi skapa engagemang som möjliggör både bankens och våra kunders långsiktiga framgång.

Hos Norion Bank arbetar ekonomer, IT-utvecklare, jurister och analytiker sida vid sida i en föränderlig miljö med en stark framåtanda. Att attrahera de bästa medarbetarna är en förutsättning för att kunna leverera hållbar tillväxt och fortsätta utveckla vår affär. Därför har vi som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Bankens förmåga att stödja sina kunder är beroende av en kontinuerlig utveckling av kapacitet och kunskap inom bankens alla funktioner. För att förverkliga vår ambition om att bidra till hållbarhetsomställningen investerar vi i våra medarbetare genom att erbjuda intern och extern utbildning så att bolagets kompetens inom hållbarhet säkerställs. Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att känna ägandeskap och ansvar i sina roller att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter genom bankens alla processer.

Vårt mål är att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt, där inkludering och mångfald är en självklarhet. Vi är övertygade om att vår verksamhet bedrivs som bäst när alla medarbetare mår bra och bidrar genom att använda sina unika erfarenheter. Arbetsmiljö och hälsa är därför en strategisk fråga som vi arbetar systematiskt med.