Kunskapsbanken

AI vägen framåt för industrin

I en bransch som kämpar mot höga energi- och råvarupriser gäller det att hitta nya vägar. För Frederik von Sterneck, vd på Nordic Flanges Group AB (publ.) och en av deltagarna på Corporate Accelerator, handlar det om satsningar på ny teknik.

AlternateText

Norion Banks utbildningsprogram Corporate Accelerator erbjuder nätverk och ny kunskap för medelstora bolag som genomgår en tillväxtresa. Syftet är att vara med och utveckla företagen genom att belysa deras verksamhet från olika perspektiv. Programmet består av fyra utbildningsdagar med föreläsare från Norion Bank samt externa specialister.

–  Corporate Accelerator har gett oss värdefulla insikter kring affärsutveckling som vi tar med oss i vårt arbete framöver. Bredden på utbildningen, tillsammans med Norion Banks expertkunskap inom segmentet medelstora företag, har gjort det möjligt att se vårt bolag ur olika perspektiv. Trots att vi som deltar i programmet kommer från helt olika branscher, har det varit tydligt att vi alla har samma utmaningar på ledningsnivå. Att kunna diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med de övriga deltagarna har därför varit mycket givande, eftersom livet i en ledning kan vara ganska ensamt, säger Frederik von Sterneck, vd på Nordic Flanges Group. 

Frederik von Sterneck började som säljchef och har under sina 30 år som vd inom industrin fortsatt att arbeta nära säljsidan. Målet har varit att förstå vad marknaden behöver för att på så sätt kunna tillhandahålla det till kunderna. Som vd på Nordic Flanges Group, Nordens ledande leverantör av stålflänsar och maskinbearbetade stålkomponenter, handlar det just nu om att tackla höga energi- och råvarupriser i en energislukande bransch.

– Vår största utmaning är stigande energipriser, men vi har även råvarupriser där skrotpriset idag är högre än vad nypriset var för två år sedan. Vi måste hitta nya vägar framåt och där kommer automatisering och digitalisering att vara avgörande för branschen. För att kunna vara konkurrenskraftiga i ett land som Sverige måste vi automatisera vår produktion. Kostnaderna för arbetskraft varierar mellan länder, men en maskin kostar lika mycket. Vi har även en mycket spännande resa framför oss när det gäller artificiell intelligens. Här gäller det att vara med i matchen, för att förstå vart vi är på väg. För hänger du inte med nu, så är du chanslöst borta, säger Frederik von Sterneck. 

Norion Bank har de senaste åren tydliggjort sitt fokus på finansieringslösningar för små och medelstora företag. 

– Vi arbetar i nära processer med våra kunder, för att förstå deras affär och bransch. Genom Corporate Accelerator får vi möjlighet att ytterligare stärka våra samarbeten och jobba med att bidra till kunskapsutveckling, säger Erik Krondahl, General Manager, Corporate, Norion Bank.

 

Om Nordic Flanges Group AB (publ.)

Nordic Flanges Group är Nordens ledande tillverkare av standard- och specialflänsar inom alla typer av rostfritt stål samt maskinbearbetade stålkomponenter. Bolaget har produktion i Sverige och Finland och exporterar till mer än 30 länder.