Kunskapsbanken

Från provrör till lönsam tillväxt

Mårten Hellberg är vd och medgrundare av OrganoClick, ett bolag som har utvecklat en teknik som ersätter giftiga kemikalier och plaster med hållbara material.

AlternateText

OrganoClick är ett kemi- och materialtekniskt bolag som levererar och tillverkar biobaserade material och kemitekniska produkter som kan ersätta plaster och giftiga tryckimpregneringskemikalier för virke och textil. 

I mitten av 90-talet frågade sig professorerna Armando Córdova och Jonas Hafrén på KTH vad det är som gör trä så starkt och varför blad är vattenavvisande. Vilka molekyler gör att de här processerna fungerar? Och kan man imitera processerna för att skapa hållbara material att använda i vardagen? Mårten Hellberg, som är civilingenjör i molekylär bioteknik och alltid intresserat sig för hållbarhetsfrågor, var inte sen att hoppa på tåget. Om man kan hitta sätt att ersätta giftiga plaster och kemikalier med gröna alternativ öppnas en helt ny spelplan.  

– Det var en lång startsträcka. Cellulosafibrer är grundstommen i exempelvis textila material, papper och trä. Och vi utvecklade en grundteknik som kallas modifiering av cellulosafibrer. Genom att förändra egenskaperna kunde vi göra material vattenavvisande, starkare samt flam- och mögelskyddande. Det tog sex år att gå från provrör på universitetet till en färdig produkt, säger Mårten Hellberg.

OrganoClick har alltså tagit fram en kemisk teknik som byter ut giftiga kemikalier och plast mot gröna alternativ. De är leverantörer till många olika tillverkare, ofta industribolag. 

– En sådan här produkt kostar pengar. Vi har behövt hitta investerare för att kunna utveckla produkten, skaffa material, bygga en fabrik och hitta arbetskraft. Vi har haft olika finansiärer i olika faser och det har varit rent riskkapital, men 2015 börsnoterades vi och efter det fick vi upp försäljningen och har nu nått positivt rörelseresultat före avskrivningar. För att kunna fortsätta växa och utvecklas behövde vi olika former av flexibla investeringskrediter till produktionsutrustning och rörelsekapital. Då var det viktigt att hitta banker som har flexibla lösningar, och där var Norion Bank en viktig partner för oss.