Så byggs en hållbar styrelse

Gunvor Engström har varit styrelsemedlem i många olika typer av bolag och organisationer. I den här artikeln delar hon med sig av vad hon tycker är de största utmaningarna med dagens styrelsearbete.

Gunvor Engström är styrelseproffset som brinner för hållbarhetsfrågor. Som ledamot i styrelser för kapitalförvaltande bolag har hon jobbat med frågorna länge utifrån ett investerarperspektiv. Idag är hållbarhetsfrågorna högt på dagordningen hos företag i många olika branscher, vilket ställer nya krav på styrelserna. Men vilka kompetenser behövs för att bygga en hållbar styrelse och hur ska man tänka när man sätter ihop ledamöter?

 

Hur avgörande är styrelsen för ett bolags hållbarhetsstrategi?

Styrelserna är de som har allra störst påverkan på hållbarhetsarbetet. Det måste börja där, eftersom det är styrelsen som sätter strategin för bolaget och det är deras uppgift att se till att bolaget är långsiktigt. Tar man inte hållbarhet på allvar kan bolaget lida väldigt stor skada, tappa sitt rykte och sitt varumärke.

 

Hur ska man gå tillväga för att bygga en hållbar styrelse?

Som ägare måste man ställa sig frågan: ”Vad vill jag med mitt bolag?” och därefter ta reda på vilken typ av kompetenser som kan hjälpa till att ta bolaget dit. Är man seriös tar man hjälp av en valberedning som kan leta i bredare kretsar, precis som när man ska rekrytera. Leta både efter människor med integritet och mod men också med erfarenhet av det man vill åstadkomma.

 

Vilken typ av kompetenser behövs för att bygga en hållbar styrelse?

Jag är faktiskt inte så säker på att man behöver ha specifik hållbarhetskompetens. Det viktigaste är att man har den strategiska kompetensen och förstår affärer, samt mycket nyfikenhet och intresse för frågorna. Finns det någon i styrelsen som brinner extra för hållbarhet så är det bra, men kunskapen kan man få genom att bjuda in experter som föreläsare. Viktigt dock att styrelsen följer upp hållbarhetsfrågorna hela tiden så att beslutade strategier verkligen genomförs.

 

Hur viktigt är mångfald i styrelsen?

Jätteviktigt. Försök att hitta folk som kompletterar varandra. Man måste ha liknande värderingar, men det är bara bra om man inte är precis lika utan kan bidra med flera perspektiv. Det där är inte så lätt, ofta letar man i trånga kretsar, man umgås ju mest med folk som är lika en själv. Känner man varandra för väl och är för lika belyser man inte frågorna tillräckligt bra. Det är viktigt med integritet, att man vågar säga sin åsikt med bra motiv och argument.

 

Vad är avgörande för dig för att du ska ta dig an ett styrelseuppdrag?

Först och främst måste jag känna att jag har något att komma med och kan tillföra i styrelsen. Det kan ibland vara svårt att förutse. Jag vill också att det ska vara en intressant verksamhet, där jag kan lära mig något nytt. Sen är det självklart också viktigt vilka andra som sitter i styrelsen och vem som är ordförande, liksom ledning och ägare. Är det människor man vill vara med och jobba tillsammans med?

 

Vad får dig att tacka nej till ett uppdrag?

Om inte bolaget jobbar på ett seriöst sätt eller sköts hederligt lämnar jag direkt. Att det är ett ansvarskännande bolag är viktigt för att jag ska trivas. Men alla bolag är i olika stadier och är man i början på resan kanske man inte har hunnit ta tag i exempelvis hållbarhetsfrågan. Men det är viktigt att man har en ambition och vill ta tag i det. Jag tycker det är viktigt att man har ett etiskt hållbart och affärsmässigt förhållningssätt.