Kunskapsbanken

Silvans stora omställningsresa

När Danmarks främsta byggvaruhandel Silvan köptes upp av Aurelius Group påbörjades en stor omställningsresa – en resa som har bjudit på både framgångar och utmaningar. Med stöd av en ny strategi och en flexibel finansieringspartner lyckades Silvan visa fortsatt positiva resultat även under Coronapandemin som initialt kom att bli en av bolagets större utmaningar. Idag ser siffrorna bättre ut än någonsin.

Omställningsresan var redan påbörjad när pandemin svepte in i början av 2020. Plötsligt stannade världen, och restriktioner och nedstängningarna i syfte att minska smittspridningen tvingade alla att omvärdera det som tidigare tagits för givet. I princip alla sektorer och branscher påverkades på något sätt. Invanda beteenden och tidigare rutiner utmanades, och som följd påskyndades digitaliseringen i en takt få hade kunnat ana. 

Silvan, en av de äldsta och mest kända återförsäljarna i Danmark av bygg- och ”gör det själv”-material, är ett bra exempel på när en utmaning blir en möjlighet. Pandemin innebar ett lyft för byggvaruhandeln då allt fler fick tid över till att fixa och dona i hemmet. Samtidigt innebar Danmarks strikta restriktioner att Silvan behövde erbjuda nya sätt att möta kunden, och hitta alternativ till den traditionella butikshandeln. 

– Vi hade redan initierat ett omställningsprogram och pandemin innebar ett hundratal nya problem att lösa. Vi behövde säkerställa en trygg och säker handel, så vi ställde om butikerna samtidigt som fokus på e-¬handeln ökade, vilket i sin tur ökade IT-utvecklingsbehovet. Dels för att exempelvis säkerställa att lagersaldot uppdaterades löpande under dagen, dels för att utveckla hur vi marknadsförde produkterna online, förklarar Jan Becker, VD på Silvan och Operating partner på Aurelius. 

Silvans tillväxt och resultat för räkenskapsåren 2020 och 2021 har varit imponerande. Detta mycket tack vare den omställningsresa som redan hade påbörjats några år tidigare i samband med att det europeiska investeringsbolaget Aurelius Group förvärvade bolaget. Silvan hade dessförinnan haft en tuffare period med mindre lyckade investeringar och tappat sitt strategiska fokus. 

– Vi såg Silvans potential och ville materialisera den genom att vidareutveckla deras välrenommerade varumärke och uppdatera butikskoncept, produkterbjudanden, service och drift. Samtidigt adresserade vi de lönsamhetsutmaningar som fanns, vilket många banker fastnade i. Trots att vi alltid hade pengar på banken så kunde storbanker inte se bortom vårt negativa rörelseresultat där och då, säger Jan Becker. 

Norion Bank har lång erfarenhet av att arbeta nära sina kunder. Genom en gedigen kreditgivningsprocess och analys kunde Norion Bank också se den potential och de möjligheter som fanns i bolaget. Samarbete och den kontinuerliga dialogen mellan bolagsledning, ägare och Norion Bank var avgörande för Silvans omställningsresa. 

– Norion Bank har alltid stöttat Silvan. De tittade noga på vad vi på Silvan gjorde, vår affär och vad vi behövde. Den största fördelen med Norion Bank som partner är att de är nära verksamheten. De är snabba och transparenta i sitt beslutsfattande på ett sätt som storbankerna inte kommer i närheten av. Deras engagemang och förståelse för Silvan blev en extra trygghet under Coronapandemins början när osäkerheten var som störst. Konklusionen är att det stabila stödet har gjort att vi har kunnat ta oss igenom flera olika utmaningar, säger Jan Becker. 

Efter en pandemi som har blev mer utdragen än någon hade förväntat sig, fortsätter Silvan sin omställningsresa tillsammans med Aurelius och Norion Bank – och finansiellt rapporterar Silvan fortsatt en positiv trend. Pandemin påskyndade Silvans omställning och affären har digitaliserats i större utsträckning än tidigare förväntat, vilket har varit lyckosamt eftersom det mildrade effekten av Danmarks omfattande nedstängningar. 

– Idag rör vi oss snabbt framåt, och våra siffror ser bättre ut än någonsin. Vi är fortfarande inte i mål, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Silvan till att nå sin fulla potential, avslutar Jan Becker.