Company logotype m

Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Norion Banks organisation och förvaltning. Norion Banks styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget.

Alla styrelseledamöter kan kontaktas via mejl till laura.helgesson@norionbank.se eller per post till Norion Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

Erik Selin

Styrelseordförande

Läs mer

Christoffer Lundström

Styrelseledamot

Läs mer

Charlotte Hybinette

Styrelseledamot

Läs mer

Bengt Edholm

Styrelseledamot

Läs mer

Ulf Croona

Styrelseledamot

Läs mer

Marie Osberg

Styrelseledamot

Läs mer
AlternateText

Erik Selin

Styrelseordförande

Befattning

Ordförande sedan 2020

Styrelsemedlem sedan 2011

Född

1967

Utbildning

Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseledamot och VD för Fastighets AB Balder (publ), styrelseledamot i Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, styrelseledamot i K-fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB (publ), Ernström & Co AB, Hexatronic Group AB och Hedin Mobility Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 36 501 146 aktier.

Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 81 871 710 aktier.

Närståendes innehav: Fastighets AB Balder äger totalt 90 501 180 aktier i Norion Bank AB. JME Invest AB äger totalt 4 200 000 aktier i Norion Bank AB. 11 000 aktier genom närstående fysiska personer.

AlternateText

Christoffer Lundström

Styrelseledamot

Befattning

Styrelsemedlem sedan 2007

Född

1973

Utbildning

Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseledamot i Provobis Holding AB-koncernen och styrelseledamot och VD i RCL Holding AB-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 860 000 aktier.

Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 5 563 154.

Närståendes innehav: StrategiQ Capital AB äger totalt 14 123 586 aktier i Norion Bank AB.

AlternateText

Charlotte Hybinette

Styrelseledamot

Befattning

Styrelsemedlem sedan 2019

Född

1973

Utbildning

Jur kand vid Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseordförande i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Styrelseledamot i Bellman Group AB (publ) och Hybinette & Partners AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 3 333 aktier / Närståendes innehav: -

AlternateText

Bengt Edholm

Styrelseledamot

Befattning

Styrelsemedlem sedan 2020

Född

1956

Utbildning

Civilekonom vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseledamot i Hoist Finance AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: - / Närståendes innehav: -

AlternateText

Ulf Croona

Styrelseledamot

Befattning

Styrelsemedlem sedan 2020

Född

1958

Utbildning

Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg och styrelseledamot i Örgryte IS.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 5 000 aktier / Närståendes innehav: -

AlternateText

Marie Osberg

Styrelseledamot

Befattning

Styrelsemedlem sedan 2020

Född

1960

Utbildning

Civilekonom vid Lunds Universitet samt MBA vid Webster University Geneva.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseordförande för Rädda Barnen i Göteborg och styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 10 000 aktier / Närståendes innehav: 1 200 aktier genom närstående fysisk person.