Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Norion Banks ledning listas nedan. Medlemmarna i ledningen kan kontaktas via mejl till annica.victory@norionbank.se eller per post till Norion Bank Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

Martin Nossman

Chief Executive Officer

Läs mer

Peter Olsson

Chief Financial Officer

Läs mer

Susanne Bruce

Vice VD & COO

Läs mer

Patrik Schöldström

Chief Credit Officer

Läs mer

Robert Bergström

Head of Corporate Banking

Läs mer

Mikael Anstrin

General Manager, Payments

Läs mer

Patrik Hankers

Head of Consumer

Läs mer

Jonas Björkman

Chief Information Officer

Läs mer

Josefin Eriksson

Head of CEO Office

Läs mer

Anna-Klara Heldring

Head of Compliance

Läs mer

Sarah Olofsson

Chief Sustainability Officer

Läs mer

Teresa Åkemar

Chief HR Officer

Läs mer

Specialister

Veera Viitikko

Country Manager Finland

Läs mer

Mikaela Bakke

Country Manager Norway

Läs mer
AlternateText

Martin Nossman

Chief Executive Officer

Anställd sedan

2018

Född

1971

Utbildning

Ek magister Lunds Universitet.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseordförande i Credian Partners AB, Credian Investment Management AB, Credian Nordic Opportunities AB samt styrelseledamot i JME Invest AB.

Tidigare uppdrag

Flertalet ledande befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 851 666 aktier.

Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 2 951 666.

Närståendes innehav: JME Invest AB äger totalt 4 200 000 aktier i Norion Bank AB.

AlternateText

Peter Olsson

Chief Financial Officer

Anställd sedan

2019

Född

1978

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Managing Director och flertalet andra positioner inom SEB Corporate Finance.
JP Morgan Investment Banking.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 135 000 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Susanne Bruce

Vice VD & COO

Anställd sedan

2016

Född

1961

Utbildning

Kurser i juridik och ekonomi vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring på RMI-Berghs.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseledamot i Ropo Holding 1 OY.

Tidigare uppdrag

Vice VD och Operations Director på Intrum Justitia Sverige AB, affärsområdesansvarig för collection på Lindorff Sverige AB, grundare och ägare av Profact AB samt VD på Aptic AB.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 50 094 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Patrik Schöldström

Chief Credit Officer

Anställd sedan

2021

Född

1975

Utbildning

Civilekonom Lunds Universitet samt studier vid Handelshögskolan i Wien.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Flertalet ledande roller inom Swedbank, bl.a. som Kreditanalyschef och arbete med problemengagemang. Erfarenhet från olika industrier och roller inom finansfunktioner såsom CFO och Ekonomichef.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 27 500 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Robert Bergström

Head of Corporate Banking

Anställd sedan

2022

Född

1969

Utbildning

Civilekonom Stockholms universitet samt MBA examen från Executive Education Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Olika chefsroller inom Swedbank: Försäljningschef Sverige, Swedbank Advanced Corporate / Chef Midcorp, Swedbank Stockholm / Bankchef, Swedbank Uppsala / Företagschef, Swedbank Stockholm City. Olika specialistroller på Swedbank: Vice President Acquisition Finance/Structured Finance, Swedbank Markets / Client Executive, Swedbank Företag / Kundansvarig obestånd, Spintab (Swedbank Hypotek).

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 7 500 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Mikael Anstrin

General Manager, Payments

Anställd sedan

2012

Född

1983

Utbildning

Marknadsekonom DHIM vid IHM Business School Göteborg.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Chief Commerce och försäljningschef Collector. Försäljningschef NetOnNet.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 22 323 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Patrik Hankers

Head of Consumer

Anställd sedan

2022

Född

1965

Utbildning

Kandidatexamen kommunikation från Jönköpings Universitet och nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag i urval

Styrelseledamot Finansiell IDteknik/BankID.

Tidigare uppdrag

Country Manager Ikano Bank, Privatmarknadschef Resurs Bank, kontorschef och andra roller inom SEB.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 45 000 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Jonas Björkman

Chief Information Officer

Anställd sedan

2019

Född

1965

Utbildning

Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

IS Manager och Director of IT AB Lindex, avdelningschef och regionchef Semcon, projektledare och avdelningschef FlexLink, konsult bland annat på Andersen Consulting.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 22 486 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Josefin Eriksson

Head of CEO Office

Anställd sedan

2015

Född

1985

Utbildning

Juris Kandidatexamen från Stockholms universitet, International Business Law vid KU Leuven Universitet, Belgien och Statsvetenskap vid Lunds Universitet.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Advokat på Advokatfirman Vinge, verksam inom M&A, allmän bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och kommersiella avtal.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: 4 324 aktier.

Närståendes innehav: -

AlternateText

Anna-Klara Heldring

Head of Compliance

Anställd sedan

2023

Född

1975

Utbildning

Juris Kandidatexamen från Stockholms universitet, European Law vid Université de Liège, Belgien.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Legal & Compliance Officer inom Winterthur Group, Luxembourg. Olika roller inom SEB:s Complianceorganisation, nu senast Head of Compliance, division företag och privatpersoner.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: -

Närståendes innehav: -

AlternateText

Sarah Olofsson

Chief Sustainability Officer

Anställd sedan

2021

Född

1978

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Head of Sustainability på Swedbank Försäkring, flertalet befattningar på Swedbank Robur, bl.a. Responsible Investments Manager, Institutional Sales Manager och Fixed Income Trader, och Client Relationship Manager på Alfred Berg.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: -

Närståendes innehav: -

AlternateText

Teresa Åkemar

Chief HR Officer

Anställd sedan

2019

Född

1981

Utbildning

Fil.kand. i personalvetenskap Göteborgs universitet och leg sjukgymnast Lunds universitet.

Övriga uppdrag i urval

-

Tidigare uppdrag

Ledande befattning på Adecco och KFX HR-partner, HR Business Partner och andra befattningar på Lowell, HR Business Partner på Norion Bank.

Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument

Privat och genom helägda bolag: -

Närståendes innehav: -

AlternateText

Veera Viitikko

Country Manager Finland

Veera har som Country Manager Finland det övergripande ansvaret för verksamheten i Finland. Hon har tidigare arbetat på Alektum Inkasso och kom till Norion Bank 2014.

AlternateText

Mikaela Bakke

Country Manager Norway

Mikaela har som Country Manager Norge det övergripande ansvaret för verksamheten i Norge. Hon har flerårig erfarenhet från aktieanalys hos Enskilda Securities i Stockholm, kreditansvarig SEB Finans Oslo, flerårig erfarenhet från Project and Acquisition Finance SEB Investment Banking i Oslo.